Algemene Voorwaarden -  Pelanc

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: een natuurlijke persoon die geen handelingen verricht in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij Pelanc, binnen het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, uitsluitend gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst;

Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en Pelanc gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig zijn;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: een kalenderdag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Pelanc 
Mauritsstraat 4
4744 BP Bosschenhoofd

Telefoonnummer: +31 6 29500503

E-mailadres: info@pelanc.nl

KvK-nummer: 93163835
BTW-identificatienummer: NL005003243B32

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pelanc en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Pelanc en de consument.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pelanc niet.

Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijkheid verschaft over de rechten en verplichtingen verbonden aan de aanvaarding van het aanbod, inclusief:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele afleveringskosten;
  • de wijze van totstandkoming van de overeenkomst;
  • de toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
  • betalingswijze, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod elektronisch aanvaardt, bevestigt Pelanc onverwijld langs elektronische weg de ontvangst. Zolang de ontvangst niet bevestigd is, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Bij elektronische overeenkomsten zorgt Pelanc voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft gedurende 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, ingaande op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze termijn zal de consument het product zorgvuldig behandelen en slechts uitpakken/gebruiken zoals nodig om te beoordelen of hij/zij het wenst te behouden. Bij herroeping zal de consument het product retourneren conform de instructies van Pelanc.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument. Pelanc zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen na retourzending terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

a) die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de vermelde geldigheidsduur blijven de prijzen van producten en/of diensten ongewijzigd, behoudens wettelijke wijzigingen.

Genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Algemene Voorwaarden - Pelanc

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: een natuurlijke persoon die geen handelingen verricht in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij Pelanc, binnen het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, uitsluitend gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst;
Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en Pelanc gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig zijn;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: een kalenderdag.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Pelanc
Mauritsstraat 4
4744 BP Bosschenhoofd
Telefoonnummer: +316 295 00503
E-mailadres: info@pelanc.nl
KvK-nummer: 93163835

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pelanc en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Pelanc en de consument.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pelanc niet.
Elk aanbod bevat informatie die de consument duidelijkheid verschaft over de rechten en verplichtingen verbonden aan de aanvaarding van het aanbod, inclusief:
de prijs inclusief belastingen;
eventuele afleveringskosten;
de wijze van totstandkoming van de overeenkomst;
de toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
betalingswijze, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod elektronisch aanvaardt, bevestigt Pelanc onverwijld langs elektronische weg de ontvangst. Zolang de ontvangst niet bevestigd is, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Bij elektronische overeenkomsten zorgt Pelanc voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft gedurende 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden, ingaande op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens deze termijn zal de consument het product zorgvuldig behandelen en slechts uitpakken/gebruiken zoals nodig om te beoordelen of hij/zij het wenst te behouden. Bij herroeping zal de consument het product retourneren conform de instructies van Pelanc.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
Pelanc zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen na retourzending terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a) die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Artikel 9 - De prijs

Gedurende de vermelde geldigheidsduur blijven de prijzen van producten en/of diensten ongewijzigd, behoudens wettelijke wijzigingen.
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Pelanc behoud zich het recht voor om prijzen aan te passen wegens externe factoren.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2023 - 2024 Pelanc | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel